SENIOR PERSONAL TRAINER

SENIOR PERSONAL TRAINING

Ikäihmisen henkilökohtainen liikunta- ja hyvinvointivalmennus

Olen koulutettu hieroja ja nyt myös Senior Personal Trainer. Senior Personal Training on aivan uudenlainen valmennusmuoto, joka tarjoaa monipuolisia liikunta- ja toimintakykyä tukevia palveluja ikääntyville ihmisille. Pystyn hyödyntämään valmennuksessani hierojan ammatissani saamani ihmisen kehon tuntemuksen ja olen nähnyt miten asiakkaitteni vaivat johtuvat usein liikkumattomuudesta, liikkuvuuden puutteesta tai asentovirheistä. Nyt olen päättänyt auttaa asiakkaitani myös ennaltaehkäisevästi. Toimin Teidän henkilökohtaisena liikunta- ja hyvinvointivalmentajana, kun tarvitsette ohjausta, tsemppausta ja tukea liikunnan aloittamisessa tai toimintakyvyn ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

Säännöllinen liikunta parantaa ikääntyvän ihmisen elämänlaatua kokonaisvaltaisesti!

Liikunnalla on vain hyviä vaikutuksia! Liikunta mm.

  • lisää hyvinvointia
  • pitää yllä terveyttä ja kykyä suoriutua jokapäiväisistä toimista
  • auttaa pitämään yllä tasapainotaitoa ja ehkäisee kaatumisia
  • pitää yllä liikkuvuutta, notkeutta ja myös nivelten hyvinvointia
  • vähentää ja hidastaa vanhenemisen väistämättä tuomia muutoksia
  • ennaltaehkäisee monien sairauksien riskitekijöitä
  • auttaa painonhallinnassa
  • tuottaa iloa ja piristää 😊

Senior Personal Training-asiakassuhde on aina yksilöllinen ja muotoutuu asiakkaan tarpeiden mukaan. Valmennuksen yksityiskohdat määräytyvät asiakkaan tavoitteiden ja henkilökohtaisten tarpeiden mukaan.

Alkukartoitus

Valmennus alkaa aina Alkukartoituksella, joka tehdään keskustellen ja alkukartoituslomakkeen avulla. Tällöin selvitetään mm. nykyiset liikunta- ja ruokailutottumukset, terveystilanne, mieltymykset, ajankäyttö ja arjen kulku sekä asiakkaan toiveet ja tavoitteet.

Asiakkaalle tehdään Alkukartoituksen jälkeen Kuntokartoitus ja sen jälkeen Henkilökohtainen kunto-ohjelma. Ohjelmaan valitaan sellaiset liikuntamuodot, toteutustavat ja liikuntapaikat, jotka palvelevat asiakkaan ajankäyttöä, mieltymyksiä ja toiveita. Asiakas saa myös täytettäväkseen ruokapäiväkirjan, joka auttaa selventämään nykyistä syömistä ja siihen liittyviä mahdollisia ongelmia.

Valmennuksen sisältö

  • Kuntokartoitus (sisältää esim. kunto- ja liikkuvuustestit, UKK-kävelytesti, tasapainotestaus)
  • Henkilökohtainen kunto-ohjelma

Kunto-ohjelma käydään ensin asiakkaan kanssa läpi valmentajan ohjauksessa, jotta harjoittelu omatoimisesti on tehokasta ja turvallista.

Tapaamiset, ohjatut treenit

Tapaamiset ovat valmentajan ohjaamia harjoituksia. Yhteisten tapaamisten lisäksi asiakas saa koko valmennussuhteen ajan soittaa tai lähettää sähköpostia valmentajalle ja kysyä mistä tahansa harjoitusohjelmaan tai harjoituksiin liittyvistä asioista. Valmentaja on siis asiakkaan käytettävissä täysipainoisesti koko valmennussuhteen ajan.

AINA KANNATTAA LIIKKUA IÄSTÄ HUOLIMATTA EIKÄ KOSKAAN OLE LIIAN MYÖHÄISTÄ ALOITTAA!